T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ


Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 2012 yılında kurulmuştur ve ilk öğrencilerini 2012-2013 akademik yılında kabul ederek eğitim hayatına başlamıştır. 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak misyonumuz yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, Elektrik Elektronik Mühendisliğinin tüm uğraş konularında genel bilgi ve kültüre sahip, özgüveni yüksek, kendisini sürekli yenileyen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek, uluslararası düzeyde bilgi birikimine ve deneyimine sahip mühendisler yetiştirmek; alanındaki bilgi ve uzmanlık gereksinimlerini karşılayacak ve gelişimine katkıda bulunacak yeterliliğe ulaşmış öncü ve lider bir mühendislik bölümü haline gelebilmektir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak vizyonumuz; havacılık ve uzay sektörü ile işbirliği içinde; dünya standartlarında eğitim ve araştırma yapan; bilimsel, teknolojik, endüstriyel ve toplumsal alanlardaki katkıları ile ülkemizde en saygın ve tercih edilen bölümler arasında yer almaktır.