T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Dr. Öğr. Üyesi Ertan ZENCİR

Bölüm Akademik Kurulu Başkanı

Prof. Dr. HALIS ALTUN

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Doç. Dr. İbrahim MAHARIQ

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Esra KARAOĞLU

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKSOY

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali OLPAK

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KELEKÇİ

Bölüm Akademik Kurulu Üyesi