T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı,

Dr. Öğr. Üyesi Ertan ZENCİR


İlgi alanları:
Enerji-verimli haberleşme devreleri, kablolu ve kablosuz haberleşme alıcı-verici mimarileri, enerji-verimli RF & Analog CMOS entegre devreler, Bio-entegre devreler, mm-Dalga ve THz entegre devreler, tek-taşlı mikrodalga entegre devreler.

 • Tel : +90-312-589-6065
 • Eposta: ezencir@thk.edu.tr
 • ofis: F 159
Ertan Image
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yard.,

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKSOY


İlgi alanları:
Gömülü sistemler, Sayısal Devre Tasarımı, Fizyolojik Sinyaller (EEG, EKG ve EOG), Sınıflandırma, Sensorlar ve Uyuşukluk algılama.

 • Tel : +90-312-589-6064
 • Eposta: haksoy@thk.edu.tr
 • ofis: F 159
Hasan Image

Prof. Dr. HALIS ALTUN


İlgi alanları:
İşaret İşleme, Ses İşaret Analizi, Ses İçerik Analizi, Görüntü İşleme, Duygu Tanıma, Yapay Sinir Ağları, Gömülü Sistemler, Öznitelik Çıkarımı, Öznitelik Kaynaştırma

 • Tel : +90-312-589-6063
 • Eposta: halisaltun@thk.edu.tr
 • ofis: F 173
HALIS Image

Doç. Dr. İbrahim MAHARIQ


İlgi alanları:
Hesaplamalı Elektromanyetik, Elektromanyetik, Fotonik, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Güç Sistemleri, Yenilenebilir Enerji

 • Tel : +90-312-589-
 • Eposta: imahariq@thk.edu.tr
 • ofis: F 173
İbrahim Image

Dr. Öğr. Üyesi Esra KARAOĞLU


İlgi alanları:
Dinamik Sistemler, Sinir Ağları, Matematiksel Biyoloji, Kararlılık ve Çatallanma Teorisi ve Popülasyon Dinamiği.

 • Tel : +90-312-589-6062
 • Eposta: ekaraoglu@thk.edu.tr
 • ofis: F 158
Esra Image

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali OLPAK


İlgi alanları:
Hadron Fiziği, Klasik ve Kuantum Alanlar Kuramı, Kuantizasyon, Kuantum Enformasyon Kuramı, Bilim Tarihi ve Felsefesi

 • Tel : +90-312-589-6068
 • Eposta: maolpak@thk.edu.tr
 • ofis:
Mehmet Ali Image

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KELEKÇİ


İlgi alanları:
Mühendislikte Matematiksel Metotlar, Matematiksel Fizik,Süpersimetrik Kütle-Çekim Kuramları, Grafen.

 • Tel : +90-312-589-6066
 • Eposta: okelekci@thk.edu.tr
 • ofis: F 142
Özgür Image

Arş. Gör. Kübra TÜL


İlgi alanları:
Sinyal İşleme, Görüntü İşleme

 • Tel : +90-312-589-6078
 • Eposta: ktul@thk.edu.tr
 • ofis: F 171
Kübra Image