T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ


Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  çok geniş ve farklı uygulama alanları olan  bir mühendislik disiplinidir. Bilgisayarlar (ağ, donanım, yazılım), haberleşme (mobil, kablosuz, sabit hat, uydu, internet, sonar ve radar), tüketici elektroniği (radyo, TV, PDA, dijital kameralar, Hi-Fi, mp3, CD, DVD oynatıcılar), enerji, enerji üretimi ve iletimi, aydınlatma, ulaşım (kilitlenmeyi önleyici frenler, otomatik pilotlar, elektronik süspansiyon, seyir ve denge kontrolü), enstrümantasyon, sensörler (GPS), biyomedikal teknoloji (teşhis ve görüntüleme) ve robotik gibi modern hayatı şekillendiren farklı teknolojiler bu mühendislik disiplininin ürünlerinin en çok bilinenlerindendir. Son yıllarda hızla gelişen Bilgi ve İletişim Teknolojileri de Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin bir alt disiplinidir.

Mezunlarımız almış oldukları temel mühendislik eğitimi üzerine sadece Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisansüstü programlarında değil, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği gibi diğer mühendislik disiplinlerinde de lisansüstü eğitimlerine devam edebilmekte, sivil ve askeri elektrik, elektronik, haberleşme, otomotiv ve biyomedikal sektörlerindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışma fırsatı bulabilmektedirler. Elektrik-Elektronik Mühendisi mezunlarımız, kariyerlerini yalnızca uygulamada ve uygulamalı bilimsel araştırmalarda değil, aynı zamanda kurumsal yönetim, finans ve ticaret gibi çok çeşitli teknik olmayan alanlarda da sürdürebilmektedirler.

Geleceğin teknolojilerini geliştiren bu mühendislik dalının katkı sağlayıcılarından olmak isteyen herkesi bu alanda beraber yol almak için bölümümüze bekliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Ertan Zencir