T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ


Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerine tahsis edilmiş 1 adet Elektrik Elektronik Devre Laboratuvarı (EEC Lab) bulunmaktadır. Laboratuvarlar derslerin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu laboratuvarda öğrencilerin 4 senelik eğitim hayatları boyunca aldıkları dersleri destekleyecek altyapı mevcuttur.