Öngösterim Görseli

Neden THK Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü?

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almış, yurt dışı deneyimi olan, pek çok sayıda araştırma ve yayına sahip öğretim üyesi kadrosu tarafından yetiştirilirler. En son teknoloji ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda teorik bilgi ve araştırma deneyimi kazanan öğrenciler, farklı alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayacak sayıda ve çeşitte seçmeli dersler alabileceklerdir. Böylece ilgi alanlarında kendilerini geliştirerek disiplinler arası bir bakış açısı kazanacak, farklı iş alanlarında rahatlıkla çalışabilecek ve uyum sağlayabilecek mühendisler olarak yetişeceklerdir. Öğrencilerimizin bir kısmı yetenekleri, bilgi ve birikimleri ile yerli veya yabancı tüm kuruluşlarda en üst kademelerde görevler üstlenirken bir kısmı da ileri seviyede akademik çalışmalara devam ederek yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak çeşitli üniversite ve araştırma kuruluşlarında görev alabileceklerdir.