Öngösterim Görseli
İş Olanakları

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde, elektrik-elektronik ve havacılık konularını kapsayan interdisipliner bir öğretim anlayışı benimsenmiştir.

Lisans ve lisanüstü öğrencilerinin çalışabileceği bazı alanlar: Aviyonik (havacılık elektroniği) Sistemler, Sinyal ve Görüntü İşleme, Komünikasyon, Bilgisayar Sistemleri, Kontrol Sistemleri, Elektrofizik. Sinyal ve Görüntü İşleme Alanındaki Çalışmalar; Ses, Konuşma, Biyolojik Gen, Sinyal İşleme; Sıkıştırma, Multimedya, İnsan Bilgisayar Ara Yüzleri; Biyomedikal Görüntüleme, Yapay Sinir Ağları konularını kapsar. Haberleşme Teorisi ve Kodlama üzerine araştırmalar; Optik, Kablosuz, Ultra Geniş Bant (UWB) ve Yayılı Spektrum İletişimi ve Kuantum Bilgi İşleme (QIP) konularını içerir. Bilgisayar sistemlerindeki bazı çalışma başlıkları ise: Çok Geniş Ölçekli Tümleşik (VLSI) Devre Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Ağları, Kablosuz ve Sensör Ağlar, Dijital Alıcı-Vericiler ve Bilgisayar Mimarisidir. Diğer bazı çalışma alanları ise; Kontrol Sistemleri, Fotonik, Elektromanyetik Teorisi, Karışık Sinyal Entegreli Devreler, Mikro Elektromekanik Sistemler, Akıllı Şebekeler ve Nanoteknoloji.