T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Yan Dal ve Çift Ana Dal Eğitimi ile İlgili Yönergeler ve Alınması Gereken Ders Listeleri


Yan dal eğitimi için yönerge ve alınması gereken dersleri görüntülemek için ilgili linkler aşağıdadır:

Eski Müfredat için

Yan-Dal-Yönergesi

Yeni Müfredat için-2019_2020

 

Çift ana dal eğitimi için yönerge ve alınması gereken dersleri görüntülemek için ilgili linkler aşağıdadır:

Çift-Ana-Dal-Yönergesi

Eski Müfredat için

Yeni Müfredat için-2019_2020