Öngösterim Görseli

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Gelişen dünyada elektrik ve elektronik mühendisliği, heyecan verici ve dinamik bir alan olarak mühendislik biliminin en önemli dallarından biridir. Bu alanda yetişen bir mühendis bir yandan elektrik enerjisinin üretim, transfer ve dönüşümünden sorumlu iken diğer yandan da radyo dalgalarını kullanarak bilgi transferi, elektrik devrelerinin ve kontrol sistemlerinin dizaynının geliştirilmesiyle ilgilenirler.

Elektrik ve elektronik mühendisleri, fizik ve matematik üzerine kurulmuş bilimsel yöntemler kullanarak, insan hayatını daha güvenli, daimi ve kaliteli kılmak adına problemlere çözüm üretirler. Haberleşmeden sağlığa, enerjiden ulaşıma, telekomünikasyondan havacılığa elektrik ve elektronik mühendislerine pek çok disiplinde ihtiyaç vardır.

Bu disiplinlerden biri olan havacılık sahasında hava araçlarının tüm elektrik-elektronik aksanlarının araştırma, geliştirme ve üretimininde en büyük katkıyı elektrik-elektronik mühendisleri sağlamaktadır.